Asistenční služby v České republice

2.5.2023

Asistenčních služeb přibývá a zabývá se jimi již několik úzce specializovaných firem. Největší procento těchto úkonů představuje vyřizování nepříjemností na úřadech. Tyto úkony zaberou značné množství času, jsou poměrně stresující a mnozí z nás je rádi přenechají někomu jinému. Kromě toho však tato služba zajišťuje i příjemnější záležitosti, třeba spojené s naplánováním výletu, zajištěním dovolené, nebo sportovní akce, lázeňského a wellness pobytu, masérských služeb apod. Jediné, co není možné přenechat asistenční službě, je vyřízení cestovního pasu.
kurýr na mopedu.png

Cizinecká policie

Firmy, které tyto služby zajišťují již několik let, se zpočátku obávaly, že řada úkonů nebude pro klienty proveditelná, zejména v souvislosti s komunikací se státními institucemi. Ale kromě pasu skutečně vyřídíte vše. Ne vše se však obejde bez komplikací. Za nejobtížnější jsou obecně považovány úkony spojené s cizineckou policií. S tou se totiž potýkají nejen dělníci z Ukrajiny, ze Slovenska, z Moldávie, ale i např. manažeři ze Spojených států a z evropských zemí.
kurýr s bednou.jpg

Dovoz jídla

Tento druh služeb je v Česku rozšířený již delší dobu, několik firem se specializuje na rozvoz jídel, která si objednávají jednotlivci, nebo firmy pro své zaměstnance. Rozvoz jídel tvoří v celkovém objemu asistenčních služeb zhruba jednu desetinu, necelé dvě desetiny zaujímají nákupy potravin a úkony spojené s docházkou na poštu. Mnoho služeb je také kombinovaných, kdy kurýr např. vyzvedne zboží na sběrném místě, cestou nakoupí potraviny, zajistí platbu na poště a doveze pizzu.
Asistenční firmy zkrátka lidem chtějí dokázat, že i čas je významnou komoditou, nejen peníze. To se týká i plánování zájezdů a dovolených, kdy je řada lidí zaneprázdněna a potřebuje zajistit komplikovaný pobyt za hranicemi v exotických destinacích – rezervovat hotel, půjčení vozidla, dopravu z letiště, kontakt s dalšími službami v místě pobytu, atd.

Pojištění nemovitostí má své kořeny již ve středověku

2.5.2023


Tradice pojišťování objektů však pochází až ze středověku, tehdy si živelné pohromy vyžádaly mnoho obětí na lidských životech a škody na majetku bývaly mnohonásobně vyšší, než dnes.
Jedním z významných mezníků vzniku pojišťoven na našem území byly středověké požáry velkých měst. Kupříkladu za sto let mezi roky 1400 a 1500 vzniklo v jihočeské husitské metropoli Tábor celkem 33 ohnisek požárů. Značné škody způsobily také povodně, a to nemusíme zacházet ani tak daleko, stačí si vybavit situaci v roce 1997, kdy byla povodněmi zasažena většina území Moravy, a v roce 2002 naopak jižní a střední Čechy a Praha.
déšť nad rodinou

Požár, povodně, zemětřesení, vichřice

Pro takové případy slouží pojištění nemovitosti. Není sice tak často sjednáváno jako pojištění domácnosti, přesto svůj význam má. Zabezpečuje hodnotu majetku při případném poškození nebo zničení živelnou pohromou různého charakteru – při požáru, při záplavách, při vichřici, ale také v případě vloupání nezvaného hosta.
Pojištění nemovitostí se sjednává buď pro rodinné domy, objekty, které jsou prozatím ve výstavbě, pro bytové domy a byty a rovněž pro garáže a rekreační chaty, penziony, nebo chalupy. Pojistit je možné také samostatně stojící kůlnu, zahradní domek, altán, nebo plot.
financování domu

Jak vysoké pojistné?

To ovlivňují různé faktory. Prvním z nich je, zda jde o pojištění sjednané na časovou, nebo tzv. novou hodnotu. Rozhodující je také typ nemovitosti, tedy jinak se pojišťuje rodinný dům, jinak dvojdomek, odlišně také garáž, nebo bytový dům. Záleží pochopitelně i na lokalitě, kde stavba stojí, stavby ve velkých městech mají pojistné vyšší, než domy a chaty umístěné v malé obci. Pojistná smlouva se rovněž uzavírá na přesně definovaný objem rizik. Pojišťovny také hledí na předchozí bezeškodné období a poskytují slevy i za dlouhodobou věrnost.

Co je to „nová hodnota“?

Pojistit nemovitost na tzv. novou hodnotu znamená, že v případě vzniklé škody pojišťovna hradí náklady v takové výši, která odpovídá uvedení nemovitosti nebo domácnosti do původního stavu, jaký byl před pojistnou událostí.
dílky puzzle

Pojištění na časovou hodnotu

Do tohoto pojištění se zahrnuje opotřebení a znehodnocení v průběhu času. Znamená to, že v případě pojistného plnění pojišťovna hradí náklady odpovídající tabulkám opotřebení vybavení a stavu nemovitosti. Pojistné plnění je tedy v tomto případě nižší, než u pojistek na novou hodnotu, ovšem výrazně nižší jsou také platby pojistného.

I podnikatelé někdy strádají

12.6.2022

I soukromý podnikatel potřebuje někdy pomoc. Něco se mu v jeho podnikání nepodaří tak, jak si to představoval, něco nevyjde, začnou docházet peníze, a v tu chvíli to může takový soukromník leckdy přestat zvládat. A když to nezvládá sám, na koho se má obrátit? Na stát, který u nás dotuje kdeco a třeba i rozhazuje peníze klidně i vysloveně nesmyslně? Kdepak. To by bylo naprosto bláhové. Vládní politici si sice mohou výdaji ze státního rozpočtu takzvaně ‚kupovat voliče‘, ale soukromým podnikatelům vesměs nedají ani korunu. Pro ně jsou podnikatelé i firmy toliko zdroji příjmů, ničím jiným.

rupie mince

A tak musí soukromí podnikatelé shánět peníze někde jinde. Kde se jenom dá. A kde se dá? Přece v nějakých těch finančních ústavech, které u nás máme.

Jenže v bankách často odmítnou podnikatelům, kterým se nedaří, vyhovět. Možná ne proto, že by snad bankovní úředníci byli krutí, ale prostě proto, že tady je nezbytné řídit se naprosto jasnými pravidly banky. A když někdo není schopen podobným pravidlům vyhovět, protože jsou tato vzhledem k jeho situaci nesplnitelná, má takový žadatel zkrátka smůlu.

Ale pokud to pak zkusí ještě u nebankovní společnosti, nakonec smůlu mít nemusí. Protože tady se nabízí i americká hypotéka bez registru, a ta umožňuje získání půjčky i těm, kteří by jinde neuspěli.

mince rupie

U nebankovních hypoték se totiž ručí za splácení zástavou nemovitosti, a ne nějakými příjmy značné výše a čistými registry dlužníků. A proto se daří uspět i těm, kteří by v bankách pohořeli. Když může dát podnikatel záruku, že všechno splatí, v nemovité podobě, má své jisté. A peníze, které by potřeboval mít, mu tu také rychle a výhodně půjčí.

A když se tady dá uspět, proč by se toho nevyužilo, že? Proč by si někdo odpíral takovou pomoc, když ji může mít? A když může díky ní dát vše, co potřebuje, zase do pořádku.

Jakou půjčku preferovat?

6.3.2022

Nedostatek peněz je něco, co by si kdekdo z nás určitě rád odpustil. Snad každý by byl rád, kdyby měl vždycky tolik finančních prostředků, aby mu tyto stačily na všechno, co si jenom chce pořídit. Jenže jak je každému z nás jasné, realita takovému přání vesměs neodpovídá. Někdy my lidé máme peněz dost, ale takový stav rozhodne nemusí trvat a také netrvá věčně, a pak se to pokazí. A jakmile nám začnou peníze scházet, je potřeba s tím začít něco dělat.

ležící mince

Nejlepší je pochopitelně varianta, že si dostatek peněz vyděláme. Takové finance jsou totiž naše, s těmi si můžeme dělat cokoliv, co jenom chceme, bez jakýchkoliv omezení. Ale vydělání si nám někdy nevyjde, a pak už se musí využít nějaká půjčka. A s tou je to o něco nebo třeba i o poznání těžší. Protože takovou pomoc určitě nedostaneme jenom tak, a když už ji dostaneme, musíme mít na paměti, že ji musíme také splatit, abychom si nenadělali jen další potíže.

Když si tedy půjčku vybíráme, musíme mít na zřeteli to, že tato musí být dosažitelná a dost výhodná. Abychom ji zprvu dostali a potom zvládli splatit. Což je obojí pochopitelně důležité, protože nám není půjčka, kterou nám odmítnou poskytnout třeba kvůli nízkým příjmům, záznamům v registrech dlužníků, exekucím a podobně, k ničemu, a předražená půjčka by se nám mohla vymstít, až bychom ji nedokázali splácet a přišly by sankce.

ruské rubly

A tak si lidé v ideálním případě vezmou dosažitelnou a výhodnou nabídku, jíž je hypotéka pro dlužníky. Tu totiž dostane u nebankovní společnosti každý, kdo se za ni dokáže zaručit zástavou své nemovitosti, a splácení se tu obvykle také zvládá, když si dlužník bere tuto po zralé úvaze.

U takové nebankovní hypotéky může mít každý peníze kdykoliv, jistě a docela rychle. A to jsou vlastnosti, které nejsou pro mnoho půjček typické a které mají často zásadní význam.

Půjčím, vy-půjčím za-půjčím

21.12.2021

Výpůjčka = zápůjčka?

V běžném životě si mnoho lidí plete pojem výpůjčka s pojmem zápůjčka. Kromě toho, že oba termíny mají v sobě kořen slova „půjčka,“ předpona je jiná (vý-, zá-). Výpůjčka tedy není totéž, co zápůjčka. Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy spočívá ve smlouvě:

  • smlouva o výpůjčce říká, že osoba, které se přenechá vypůjčená věc, se stává jejím vlastníkem,
  • smllouva o zápůjčce říká, že osoba, které se přenechá zapůjčená věc, se nestává jejím vlastníkem.

Z tohoto vysvětlení obou definic vyplývá, že jde o podobné pojmy, přesto odlišné.

Co je tedy výpůjčka?

Výpůjčka je závazek o vypůjčení neužívaného předmětů. Funguje na principu dohody dvou stan o tom, že vypůjčitel užívá dlouhodobě předmět, který patří majiteli. Výpůjčka je bezúplatná a její smlouva nemusí mít žádnou předem stanovenou formu ani v případě vypůjčení nemovitosti (např. domu). Ale co si budeme povídat, vždy je lepší na všechno sepsat smlouvu, tedy i na výpůjčku. I když může být smlouva všelijak napsaná, musí tam být přesně uvedeno, co se bude vypůjčovat a čas, dokdy musí dotyčný/á vypůjčený předmět nebo věc vrátit.

Výpůjčka zápůjčka

Co je zápůjčka?

Zápůjčka je svým způsobem něco jako úvěr, protože v ní majitel věci přenechá druhé osobě s tím, že tato druhá osoba po užití vrátí zapůjčené prostředky i s předem stanoveným úrokem. Používá se to hlavně u peněžních prostředků. Smlouva o zápůjčce je stanovena občanským zákoníkem, takže musí mít všechny předem dané náležitosti.

Výpůjčka zápůjčka

V případě, že potřebujete sestavit smlouvu o výpůjčce nebo o zápůjčce a nejste si jisti všemi náležitostmi smlouvy, obraťte se na vyškolené odborníky, kteří Vám s radostí poradí, sdělí všechny potřebné náležitosti a díky tomu spolu najdete nejlepší řešení pro Vás. Nejinak je tomu i u výpůjčky zápůjčky https://lightfinance.cz/zapujcka-se-zastavou-nemovitosti/, která poskytuje všem zákazníkům poradenské služby v této problematice.

Nebojte se půjček

21.12.2021

Pracujete od nevidím do nevidím, ale máte pocit, že to, co hlavně nevidíte, jsou peníze? Snažíte se neutrácet a stejně se vám nedaří nic ušetřit? Máte super nápad, jak změnit svůj život, chcete začít podnikat, ale v chybí vám peníze na počáteční investice. Máte několik možností, jak finanční situaci řešit. Můžete začít sázet sportku, zajet do Las Vegas nebo čekat až něco zdědíte. Samozřejmě si děláme legraci. Tyhle možnosti vás vytrhnou z problémů jen s mizivou pravděpodobností. Mnohem větší pravděpodobnost úspěchu na vidinu peněz budete mít, navštívíte-li banku a požádáte-li o podnikatelskou hypotéku Fahd.

podání rukou

Jenže pokud jste zatím byl v podstatě nízkopříjmový zaměstnanec, banka ve vás asi bonitního, čili důvěryhodného, zákazníka neuvidí. Máte-li navíc záznam v registru, či už nějaké půjčky splácíte, u banky nejspíš nepochodíte. A máte-li na krku exekuci, tak to do banky ani nechoďte, škoda času. Možná už podnikáte, ale po protikoronavirových opatřeních by to chtělo větší finanční injekci, aby se podnikání opět výhodně rozjelo? Nebo se potřebujete přestěhovat do nových prostor, ale prozatímní podnikání nebylo tak výnosné, abyste si vytvořili dostatečné finanční rezervy? Ať tak či tak, právě pro vás jsou tu nebankovní podnikatelské hypotéky. A tady už se pravděpodobnost, jak získat potřebné finance, blíží téměř ke stu procentům.

úspěch

Můžete zkusit například společnost FAHD. Jediné, co u této nebankovní společnosti potřebujete je vlastnit nemovitost na území České republiky a dokázat, že budete schopni hypotéku splácet. Nenechte se svazovat nedostatkem peněz. Každá investice, která vám přinese zisk, stojí za zvážení a pokud se v počátcích budete muset zavázat podnikatelskou hypotékou, tak to není nijak nezvyklé a jen málokdo se bez ní obejde. Nebankovní podnikatelská hypotéka je pro odvážné podnikatele.

Hypotéka pro každého

7.10.2018

Mnozí lidé se potýkají s tím, že získání hypotéky je pro ně opravdu náročné. Pokud se obrátíte na banky, je nutné s něčím takovým počítat, protože banky jsou velice přísné a dávají moc dobrý pozor na to, komu svoje peníze půjčují. Z toho důvodu žadatele doopravdy pečlivě prověřují, o tom nepochybujte. Problém je ten, že podmínky jsou stále přísnější a kontrolami mnohdy neprojde velké množství žadatelů.
luxusní dům

V takovém případě je dobré si uvědomit, že existují i jiné možnosti, na které se můžete kdykoliv spolehnout. Uvidíte, že si tak přijdete na své a budete nadmíru spokojeni, protože se vyhnete mnoha starostem, se kterými byste se jinak museli potýkat. Tak proč toho nevyužít?
byt na prodej

V dnešní době je velice oblíbená americká hypotéka. Je to půjčka, která toho může hodně nabídnout, protože její získání je naprosto bezproblémové, o tom není pochyb. Jedná se o nebankovní hypotéku, pro její získání je nutné se zaručit nemovitostí, to je vše, s čím si budete muset dělat starosti. Je to tedy jednodušší, než by si kdo mohl myslet.

Nebankovní společnosti nemají ani zdaleka tak přísné podmínky, a proto je získání peněz u nich opravdu jednoduché a naprosto bezproblémové, což je to, na čem velice záleží, ušetříte si tak mnoho starostí, se kterými byste se jinak museli potýkat, což je velkou výhodou.

Další výhodou je to, že se dokonce můžete vyhnout nepříjemným kontrolám, takže pokud nebudete chtít dokládat to, kolik peněz vyděláváte, je tu pro Vás možnost, o tom nepochybujte. Uvidíte, že si přijdete na své a budete spokojeni. Podobným způsobem se můžete vyhnout také kontrolám registrů, takže pro Vás bude získání peněz opravdu jednoduché, o tom není pochyb. I Vy si tak přijdete na své a nebudete muset ničeho litovat, což je přeci jenom to, na čem záleží. Tak proč toho nevyužít? I Vy můžete snadno získat potřebné finance, o tom není pochyb.

Těžba oblíbený způsob přivýdělku

9.9.2018

Ať chceme nebo ne peníze ovládají náš život. Potřebujeme je k nákupu jídla a pití, zajištění bydlení, kvalitní léčby či hygieny. Pro všechny z nás peníze rozhodují, jaký život povedeme, kam se vydáme a čím v životě budeme. Je tedy zapotřebí vydělávat a mít k dispozici dostatečné množství peněz.
těžba vitruální měny

K získání peněz je možné učinit mnohé. Můžeme navštěvovat dobře placené zaměstnání, chodit po brigádách, přijít s inovativní myšlenkou nebo zkusit různé investice.

Každý způsob vydělávání má svá pro a proti. U standartního výdělku ztrácíme mnoho času pro získání dostatku financí, u inovací je to zase dobrý nápad a boj s konkurencí. U investic je to tedy riziko.

Nejsnazším způsobem, jak přijít k penězům je tedy investice. K tomu je však zapotřebí mít dostatek vědomostí nebo a zkušenosti s investováním. Pokud tedy těmito znalostmi přímo neoplýváme není radno se do investic pouštět na vlastní pěst. Je výhodné zaplatit odborníkovi, který ví, co a jak a ochotně nám pomůže.
svoboda kryptoměny

Investic máme celou řadu. Můžeme investovat do podílových fondů, kdy nákupem podílových listů firma může po určitý časový úsek nakládat s našimi prostředky. Můžeme vložit své peníze do akciových či komoditních trhů, ale novinkou posledních let je rozhodně virtuální měna.

Zde visí veliký otazník, zda investovat či nikoliv. Jedná se o velice volatilní investici, což znamená, že její hodnota stále kolísá. Je založena zejména na popularitě a schopnosti těžby.

A právě těžbě se nyní budeme věnovat. Díky ní jsou anonymně generovány další a další peníze, které minerovi zdarma poskytují určité části virtuální měny. Za tímto účelem je důležité mít hlavně dobrou výpočetní techniku, tedy počítač, ale hlavně dobrou grafickou kartu, která má kapacitu minimálně 1 GB.

Pokud se rozhodujeme, jakou měnu těžit rozhodně není vhodné zaměřit se na bitcoin, ten je již za svým kulminačním vrcholem, a proto již existují miliony minerů. Lepší je se tedy zaměřit na méně známé jako jsou:

·         Litecoin

·         Ethereum

·         Ripple

Nebankovní hypotéka je tu pro vaši spokojenost

25.8.2018

Když potřebujete vytáhnout trn z paty a vypadá to, že vám nikdo jiný ve vašem okolí nepomůže, spolehněte se na nebankovní hypotéku – rozhodně toho nebudete litovat. Je to skvělý způsob, jak rychle a téměř bez námahy přijít k penězům. A oproti bance mají nebankovní hypotéky jednu velkou výhodu navíc: ať již váš problém, proč vám v bance nechtějí půjčit peníze, spočívá v tom, že máte záznam v nebankovním či v bankovním registru anebo v tom, že máte poměrně nízké příjmy, tak něco takového nebude v nebankovní společnosti nikdo řešit. A to je ten hlavní důvod, proč většina lidí žádá o nebankovní hypotéku, protože půjčit si u nebankovní společnosti je snadné, velice rychlé a nikdo se zde nebude zabývat vašimi soukromými věcmi.

peníze

Jistě, i v nebankovní společnosti mají zájem na tom, aby vás jejich půjčka neuvrhla do problémů, takže pokud zjistí, že byste měli skutečně problém splácet a nejste vhodným klientem, tak s vámi smlouvu o půjčce zkrátka neuzavřou. Nicméně stává se to jen zřídka, což je dáno tím, že banky mají pravidla nastaveny příliš přísně a mnoho lidí z možnosti získat půjčku vyloučí, přestože by ji tito lidé ve skutečnosti mohli bez problémů splácet. A právě všichni tito lidé, kteří u bankovní společnosti nepochodili, mohou nyní jít žádat o nebankovní půjčku.

elektronický obchod

A také ji dostanou.
Když si chcete vyřídit nebankovní půjčku, tak si musíte pohlídat pouze jednu jedinou věc, a tou je záruka, kterou za svou půjčku nebankovní společnosti poskytnete. Za svou nebankovní půjčku se musíte zaručit nějakou libovolnou nemovitostí, která bude svou hodnotou odpovídat částce, jakou si chcete půjčit. A je naprosto jedno, zda to bude garáž, hotel anebo rodinný dům. Jako záruku můžete klidně použít i pozemek, anebo se za vás dokonce může zaručit někdo druhý, kdo vám důvěřuje. Získat výhodnou nebankovní hypotéku je proto opravdu snadné.