Půjčím, vy-půjčím za-půjčím

Výpůjčka = zápůjčka?

V běžném životě si mnoho lidí plete pojem výpůjčka s pojmem zápůjčka. Kromě toho, že oba termíny mají v sobě kořen slova „půjčka,“ předpona je jiná (vý-, zá-). Výpůjčka tedy není totéž, co zápůjčka. Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy spočívá ve smlouvě:

  • smlouva o výpůjčce říká, že osoba, které se přenechá vypůjčená věc, se stává jejím vlastníkem,
  • smllouva o zápůjčce říká, že osoba, které se přenechá zapůjčená věc, se nestává jejím vlastníkem.

Z tohoto vysvětlení obou definic vyplývá, že jde o podobné pojmy, přesto odlišné.

Co je tedy výpůjčka?

Výpůjčka je závazek o vypůjčení neužívaného předmětů. Funguje na principu dohody dvou stan o tom, že vypůjčitel užívá dlouhodobě předmět, který patří majiteli. Výpůjčka je bezúplatná a její smlouva nemusí mít žádnou předem stanovenou formu ani v případě vypůjčení nemovitosti (např. domu). Ale co si budeme povídat, vždy je lepší na všechno sepsat smlouvu, tedy i na výpůjčku. I když může být smlouva všelijak napsaná, musí tam být přesně uvedeno, co se bude vypůjčovat a čas, dokdy musí dotyčný/á vypůjčený předmět nebo věc vrátit.

Výpůjčka zápůjčka

Co je zápůjčka?

Zápůjčka je svým způsobem něco jako úvěr, protože v ní majitel věci přenechá druhé osobě s tím, že tato druhá osoba po užití vrátí zapůjčené prostředky i s předem stanoveným úrokem. Používá se to hlavně u peněžních prostředků. Smlouva o zápůjčce je stanovena občanským zákoníkem, takže musí mít všechny předem dané náležitosti.

Výpůjčka zápůjčka

V případě, že potřebujete sestavit smlouvu o výpůjčce nebo o zápůjčce a nejste si jisti všemi náležitostmi smlouvy, obraťte se na vyškolené odborníky, kteří Vám s radostí poradí, sdělí všechny potřebné náležitosti a díky tomu spolu najdete nejlepší řešení pro Vás. Nejinak je tomu i u výpůjčky zápůjčky https://lightfinance.cz/zapujcka-se-zastavou-nemovitosti/, která poskytuje všem zákazníkům poradenské služby v této problematice.