Pojištění nemovitostí má své kořeny již ve středověku


Tradice pojišťování objektů však pochází až ze středověku, tehdy si živelné pohromy vyžádaly mnoho obětí na lidských životech a škody na majetku bývaly mnohonásobně vyšší, než dnes.
Jedním z významných mezníků vzniku pojišťoven na našem území byly středověké požáry velkých měst. Kupříkladu za sto let mezi roky 1400 a 1500 vzniklo v jihočeské husitské metropoli Tábor celkem 33 ohnisek požárů. Značné škody způsobily také povodně, a to nemusíme zacházet ani tak daleko, stačí si vybavit situaci v roce 1997, kdy byla povodněmi zasažena většina území Moravy, a v roce 2002 naopak jižní a střední Čechy a Praha.
déšť nad rodinou

Požár, povodně, zemětřesení, vichřice

Pro takové případy slouží pojištění nemovitosti. Není sice tak často sjednáváno jako pojištění domácnosti, přesto svůj význam má. Zabezpečuje hodnotu majetku při případném poškození nebo zničení živelnou pohromou různého charakteru – při požáru, při záplavách, při vichřici, ale také v případě vloupání nezvaného hosta.
Pojištění nemovitostí se sjednává buď pro rodinné domy, objekty, které jsou prozatím ve výstavbě, pro bytové domy a byty a rovněž pro garáže a rekreační chaty, penziony, nebo chalupy. Pojistit je možné také samostatně stojící kůlnu, zahradní domek, altán, nebo plot.
financování domu

Jak vysoké pojistné?

To ovlivňují různé faktory. Prvním z nich je, zda jde o pojištění sjednané na časovou, nebo tzv. novou hodnotu. Rozhodující je také typ nemovitosti, tedy jinak se pojišťuje rodinný dům, jinak dvojdomek, odlišně také garáž, nebo bytový dům. Záleží pochopitelně i na lokalitě, kde stavba stojí, stavby ve velkých městech mají pojistné vyšší, než domy a chaty umístěné v malé obci. Pojistná smlouva se rovněž uzavírá na přesně definovaný objem rizik. Pojišťovny také hledí na předchozí bezeškodné období a poskytují slevy i za dlouhodobou věrnost.

Co je to „nová hodnota“?

Pojistit nemovitost na tzv. novou hodnotu znamená, že v případě vzniklé škody pojišťovna hradí náklady v takové výši, která odpovídá uvedení nemovitosti nebo domácnosti do původního stavu, jaký byl před pojistnou událostí.
dílky puzzle

Pojištění na časovou hodnotu

Do tohoto pojištění se zahrnuje opotřebení a znehodnocení v průběhu času. Znamená to, že v případě pojistného plnění pojišťovna hradí náklady odpovídající tabulkám opotřebení vybavení a stavu nemovitosti. Pojistné plnění je tedy v tomto případě nižší, než u pojistek na novou hodnotu, ovšem výrazně nižší jsou také platby pojistného.