Čím udělat radost dědovi?


I když to tak Äasto nevypadá, mnozí senioÅ™i vítají pod stromeÄkem technický dárek, který jim bude sloužit v denním životÄ›. A nebudou muset na mnohé aktivity neustále myslet. Jedním z takových je elektronický dávkovaÄ léků. A dokonce vybaven i alarmem. Protože vÄ›tÅ¡ina mužů v důchodovém vÄ›ku užívá každodennÄ› léky pÅ™edepsané jejich lékaÅ™em, je potÅ™ebná nejen disciplína, ale i pravidelnost užití. ZvláštÄ›, když je jich více a v různém Äase. A tu se stane vítaným pomocníkem zmínÄ›ny inteligentní dávkovaÄ, který lze naprogramovat pÅ™esnÄ› podle potÅ™eby. Velkou výhodou jsou vibrace a zvuk, které upozorní, že už je Äas. Tuto technickou vychytávku mohou využít i další Älenové rodiny jak pÅ™i užívání antibiotik tak i antikoncepce.

Elektronický dávkovaÄ na léky

Nejen dÄ›deÄkové, ale i babiÄky trpí ve stáří bolestí svalů. A hledají způsob, jak si ulevit. Masážní přístroj na baterie, kterým lze poskytnout tÄ›lu vibraÄní masáž, působí blahodárnÄ› nejen pÅ™i masáži nohou. Ale stejnÄ› tak uvolní napÄ›tí svalů na zádech, krku a obliÄeji. Tento pÅ™istroj je ideálním pomocníkem nejen pro vlastní masáž, ale partneÅ™i si mohou posloužit vzájemnÄ›. V letních mÄ›sících ocení každý senior elektrickou plácaÄku na hmyz. ObzvláštÄ› tu 2v1. Touto dobíjecí  raketou, která vypadá pÅ™esnÄ› jako ta tenisová, bude ceká domácnost ochránÄ›na pÅ™ed dotÄ›rným hmyzem. Likvidace much Äi komárů její pomocí probÄ›hne Äistým a zároveň ekologickým způsobem.

Inteligentní osvětlení do ložnice

Pro dobrý a kvalitní spánek je nejen pro dÄ›du urÄeno inteligentní noÄní svÄ›tlo, kterým lze bÄ›hem spánku dosáhnout dokonalé relaxace. Dechový rytmus tu urÄuje pulzní svÄ›telná projekce na strop ložnice. StaÄí si jenom vybrat optimální ze dvou nabízených verzí. Kterou se lze nauÄit správnému jógovému dýchání. Což má na zdraví a spánek dobrý dopad. Výhodou je velmi snadné ovládání. DÄ›dovi, který si rád v posteli Äte, poÅ™iÄte pod stromeÄek Ätecí lampiÄku na krk. Toto praktické zařízení je velmi vítáno v menších bytech. Kdy je neruÅ¡eno silným svÄ›tlem okolí. Tím, že je lampiÄka skladná a lehká, je možné si ji pÅ™ibalit i na cesty Äi do lázní.