Chytrá elektronika jako cíl hackerů


Počítač a mobil


Asi nikoho nepřekvapí, že nejzranitelnější jsou právě počítače, mobily a tablety – elektronika, která nám slouží jako brána do online světa. Je proto zcela zásadní striktně zachovávat při jejich užívání bezpečnostní pravidla, která možnost hackerského útoku minimalizují. Mluvíme-li o prevenci takového napadení, je nutné začít právě tady.
muž a čísla.jpg


Vaše auto


Váš vůz nemusí být právě technologická novinka. V novějších automobilech se nachází desítky mikroprocesorů, které mají na starosti třeba kontrolu stability nebo výkonu. Podle společnosti Norton, která se zabývá počítačovou bezpečností, by právě tudy mohli hackeři nad vaším vozem převzít kontrolu. Možnost je to zatím spíš teoretická, stačilo by ovšem, aby se některý z hackerů rozhodl zkusit své schopnosti na vašem autě a už se „vezete.“ Rada je v tomto případě následující: pozor na všechna vylepšení, prohlídky a díly, kterým svůj vůz vybavíte.


V dnešní době, kdy probíhá aktivní vývoj tohoto průmyslu, směřující k řízení bez řidiče, bude tato hrozba ovšem nejspíš stále konkrétnější.
hacker a trojský kůň.jpg


Váš (vý)let


Už v roce 2013 na konferenci Hack in the Box v Amsterodamu se německému bezpečnostnímu konzultantovi Hugo Tesovi povedlo pomocí speciální aplikace vzdáleně získat přístup k palubnímu počítači letadla. V současné době je totiž veškerá komunikace mezi řídícími letového provozu a komerčními proudy nešifrovaná. Tesovi se podařilo ukázat, jak snadné by bylo převzít nad letadlem plnou kontrolu, dokonce ho zničit, pokud by chtěl. Pracoval pouze se simulátorem, ovšem výsledek je i tak znepokojující.


Vaše televize


Stále oblíbenější Smart TV jsou v zásadě velmi podobné smartphonům. Rozdíl je ovšem v tom, že zatímco skrze chytrý telefon lze sledovat vaše data, prostřednictvím „napadené“ televize by měl hacker nerušený výhled přímo do vašeho obýváku. A přiznejme si, zhusta by šlo o podívanou, při které o pozornost nestojíme. Tyto televize navíc na rozdíl od mobilů nedisponují bateriemi, připojeny jsou neustále – a nezáleží tak úplně na tom, jestli zapnuté, či nikoliv. Odborníci proto radí  zakrývat objektiv snímací kamery vždy, když ho aktivně nepoužíváte.