V životě hraje první dojem důležitou roli


První dojem u ÄlovÄ›ka prý udÄ›lá pohled do oÄí. První dojem vkusného bydlení? DveÅ™e! Nemusí jít jen o ty vstupní, které musí klást nárok na bezpeÄnost. Ty interiérové ​​prozradí o svém majiteli mnohem více, než se na první pohled může zdát. PÅ™itom vybrat jejich design není zas až tak těžké, i když možnosti a rozsah výbÄ›ru jsou dnes velké. Trendem jsou například vÄ›tší a menší obdélníky a Ätverce. VyplnÄ›né mohou být mléÄným Äi jiným typem skla. Do pokojů se hodí interiérové dveÅ™es vÄ›tší plochou skla. Do koupelen je naopak výhodnÄ›jší menší sklo nebo žádné. Na WC, do sklepa, komory… jsou již vždy vhodné plné dveÅ™e.

Poradíme, posloužíme

Pokud si nebudete vÄ›dÄ›t rady, obraÅ¥te se na náš Å¡kolený personál, který se vám bude vÄ›novat přímo v naÅ¡em showroomu a pomůže vám vybrat. Zohledníte spoleÄnÄ› svÄ›tlost bytu, místnost, do které budou dveÅ™e osazovány, ale i vaÅ¡i povahu budete-li chtít. Pokud jste totiž nevyléÄitelnými optimisty, doporuÄíme vám s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností svÄ›tlé nebo barevné interiérové ​​dveÅ™e s velkorysým prosvÄ›tlením.